logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Bakaláři / Praxe a stáže / Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský – příprava na archivaci dokumentů

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský – příprava na archivaci dokumentů

Náplň:

1.      Zkontrolovat stav uložených šanonů

·         v případě potřeby ovázat provázkem, aby dokumenty nevypadly

·         zbavit většího nánosu prachu

2.      Seřadit šanony dle skartačního znaku a let

·         Kontrola, zda každý šanon má uveden skartační znak

·         Neoznačené šanony skartačním znakem dát bokem k pozdějšímu doplnění

·         Dohledání správného skartačního znaku a lhůty u neoznačených dle platného Spisového řádu k datu uzavření

3.      Sepsat do připravené tabulky šanony uložené v registratuře/spisovně

Spisový znak

Název

Rok uzavření

Počet šanonů

Sk. znak a lhůta

Původní vlastník

 

 

 

 

 

 

 

4.      Kontrola zda sedí tabulka na obsah registratury/šanonů

5.      Vytvoření soupisu jednotlivých dokumentů v rámci šanonů s personální/správní agendou a vložení do šanonu

6.      Sbalení do beden v rámci přípravy převozu do spisovny

·         seskládání v logické struktuře jak jdou šanony za sebou a dle agend

·         bedny označit seznamem šanonů uvnitř

7. Tiskárna

Místo:

Hroznová 2, Brno

 

Datum:

dle domluvy v termínu 1.6.2017 – 31.12.2017

 

Kontakt:

Vendula Strejcová - vendula.strejcova@ukzuz.cz

 

Garant ze strany KISKu:

Martin Krčál - krcal@phil.muni.cz

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.