logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Bakaláři / Praxe a stáže / SANEK Ponte, z. s. – vyhodnocení dotazníků

SANEK Ponte, z. s. – vyhodnocení dotazníků

Kdo jsme?
Jsme nezisková organizace SANEK Ponte, z. s., která se podporuje zavádění managementu do neziskových organizací více jak dvacet let.
V letošním roce pořádáme 10. ročník Průzkum vedení a řízení NNO v ČR, který mapuje stav managementu v neziskovém sektoru v celé ČR a v krajích. 
 
Koho hledáme a co bude Vaším úkolem?
Hledáme studenty, které zajímá statistické zpracování sebraných dat dotazníkového průzkumu. Průzkum probíhá elektronicky a surová data jsou převedena do excelu. Vaším úkolem bude surová data očistit, vyhodnotit do tabulek a grafů, dále vybrané grafy popsat slovně pro ČR a pro dalších 5 krajů. Očekávána je zejména přesnost, preciznost a odpovědné konání za splnění práce v termínu. Práce je nárazová, plné vytížení bude v období 10. dubna - 8. května (včetně zaučení).
 
Co nabízíme?
Nabízíme plnou podporu mentora (osobně Praha, elektronická forma přes skype apod.), inspiraci ve vyhodnocování z minulých let (excelové vzorce) a šablony popisků grafů. Práci lze tvořit z pohodlí Vašeho domova.
 
Co si z toho všeho odnesete? 
Počet studentů
3-5 studentů
 
Délka stáže
70 hodin
 
Kontaktní osoba
Ing. Andrea Štolfová
konzultantka
tel.: +420 775 980 704
e-mail: andrea.stolfova@sanek.cz
web: www.sanekponte.cz
SANEK Ponte, z. s.
adresa: Slezská 949/32, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
 
Garant ze strany KISKu:
Mgr. Jan Martinek
janmartinek@mail.muni.cz 
 
 

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.