logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Bakaláři / Praxe a stáže / Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU – referenční knihovník/knihovnice

Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU – referenční knihovník/knihovnice

Ústřední knihovna PřF MU hledá referenčního knihovníka/knihovnici k zajištění jejích služeb na studovnách.

Co budete dělat:

Počet studentů:  1

Počet hodin: délka stáže standardně do 100 hodin za semestr (do 3 měsíců – duben, květen, červen)

 

Kontaktní osoba

Mgr. Taťána Škarková

vedoucí Ústřední knihovny

Přírodovědecká fakulta MU

Kotlářská 2, 611 37 Brno

tel:(+420)5 49 49 14 08

skarkova@sci.muni.cz

http://knihovna.sci.muni.cz

 

Garant ze strany KISKu:

PhDr. Martin Krčál, DiS.

krcal@phil.muni.cz

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.