logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Bakaláři / Praxe a stáže / MZK - stáž v oddělení digitalizace

MZK - stáž v oddělení digitalizace

V příštím roce plánujeme vytvořit digitální verzi příruční knihovny studovny rukopisů a starých tisků. Předpokladem je digitalizace bohemikálních titulů, kterou bychom rádi realizovali v rámci NDK. Protože řada knih byla digitalizována v minulosti jinými knihovnami, je třeba nejprve prověřit existenci kopií jinde, aby zbytečně nedocházelo k duplicitní digitalizaci. Je také třeba ověřit, jestli některá z knihoven digitalizaci neplánuje a případně zjistit také číslo ČNB, které je podmínkou pro vstup dokumentu do digitalizačního workflow NDK. Všechny tyto údaje je třeba zanášet do připravené tabulky.
 
Stážista nebo stážistka se během práce seznámí s fungováním a účelem Registru digitalizace, s Českou národní bibliografií a s existencí různých digitálních knihoven v rámci ČR. Pokud by se spolupráce osvědčila, mohli bychom v budoucnu spolupracovat i na identifikaci a přidávání odkazů na již digitalizované staré tisky v českých i zahraničních databázích.
 
Kontakt
 
Jiří Dufka
Moravská zemská knihovna v Brně
Odbor rukopisů a starých tisků
Kounicova 65a, 601 87 Brno
E-mail: 
jid@mzk.cz
Tel. 541 646 156
Fax: 
+420 541 646 100
www.mzk.cz
 
Garant ze strany KISKu:
PhDr. Martin Krčál, DiS.
krcal@phil.muni.cz

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.