logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Bakaláři / Praxe a stáže / Moravská zemská knihovna v Brně

Moravská zemská knihovna v Brně

Webové stránky:

http://www.mzk.cz/

Popis instituce:

Jsme se čtyřmi miliony dokumentů druhou největší knihovnou v České republice. Jsme odborná veřejná knihovna, která kromě půjčování knih a periodik nabízí také přístup do placených informačních databází a volný přístup k internetu. Podílíme se na společenském životě města, pořádáme celou řadu kulturních i vzdělávacích akcí pro veřejnost. Našich služeb ročně využívá přibližně 18.000 čtenářů, kteří provedli 700.000 výpůjček. Od roku 2009 jsme výzkumnou organizací, jejímž hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií. Významnou úlohu plníme též v oblasti trvalého uchování kulturního dědictví a podílíme se na řadě projektů digitalizace a ochrany a zpřístupnění dokumentů.

počet studentů: max. 4
délka stáže: 100 hodin (5 kreditů)
časový průběh: plynule v jednom časovém úseku (domluva dle dispozic MZK a výuky KISK)

Specializace:

1. Digitalizace

požadované znalosti a dovednosti:

náplň práce:

maximální počet studentů: 1

 

2. Informační služby

požadované znalosti a dovednosti:

náplň práce:

maximální počet studentů: 1

3. Katalogizace (z kapacitních důvodů nedostupné)

požadované znalosti a dovednosti:

náplň práce:

maximální počet studentů: 2 (současně)

Kontakt

Mgr. Jan Lidmila (MZK v Brně)
e-mail: lidmila@mzk.cz

Odpovědnost na KISKu

Martin Krčál (knihovny)
email: krcal@phil.muni.cz

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.