logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Bakaláři / Praxe a stáže / Ústav pro českou literaturu - katalogizace v Alephu

Ústav pro českou literaturu - katalogizace v Alephu

Popis

Katalogizace knihovny Ústavu pro českou literaturu v Brně. Katalogizace bude probíhat v knihovním systému Aleph. Ke katalogizaci je cca. 15.000 knih (v rámci semestru by byla realizována pouze část z tohoto množství). Pracovalo by se přímo v knihovně na Čechyňské a je třeba mít vlastní notebook, do kterého by se nainstaloval Aleph.

Termín: jarní semestr

Počet studentů: 1-2

Kredity: dle počtu odpracovaných hodin

Kontaktní osoba:

Alena Vrbová
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i., pracoviště Brno
Květná 8, 603 00 Brno-Pisárky
tel.: 543 211 868, 775 623 202
e.mail: vrbova@ucl.cas.cz
web: www.ucl.cas.cz

Garant ze strany KISKu:

PhDr. Martin Krčál, DiS.
krcal@phil.muni.cz

jiné nabídky předmětu | všechny předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.