logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Magistři / Účast na konferencích

Účast na konferencích (VIKMB01)

Základní požadavky:
Pasivní účast na odborné akci, tj. přítomnost na celé akci, a následné napsání zprávy o ní a zveřejnění na www.inflow.cz. Konference musí být odsouhlasena a musí trvat minimálně dva dny (jednodenní akce musí být dvě). Důležité je zapsání konference po schválení do Wiki. Zpráva z konference by měla být odeslána na email skytova@phil.muni.cz nejpozději do 7 dnů od konání konference. V případě magisterských studentů je součástí předmětu příspěvek na odborné konferenci. Je možné prezentovat například APLS projekt (mimo konferenci Infokon). Podrobný popis požadavků je na stránkách http://wiki.knihovna.cz.

Kontakt: 

Mgr. Sabina Kubisová
kubisova@phil.muni.cz

Kredity:

3 kredity

zpět na předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.