logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Magistři / Praxe a stáže

Praxe a stáže (VIKMB22)

Aktuální nabídka - jaro 2018

Knihovny

Univerzita Tomáše Bati, Ústřední knihovna
Knihovna Na Křižovatce
MZK - stáž v oddělení digitalizace
Městské muzeum Bechyně - katalogizace
Knihovna Třinec
Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU – referenční knihovník/knihovnice
Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU – redesign webových stránek
Národní knihovna ČR - stáže v Oddělení archivace webu (Webarchiv)
Knihovna Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TIŠNOV
Knihovna Národního archivu
Práce ve školní knihovně na Biskupském gymnáziu Brno
Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace

Jiné instituce

Online vzdělávání ve společnosti DIGISKILLS.CZ: microlearning - obsah, témata, konzultace, testování, designování apod.
Zašívárna - stáž jako vyšitá
Cosmotron - placená stáž s možností ubytování
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)
Frank Bold Students: stážisti vítáni!
Specialista na komunikaci a vzdělávání
Online marketing & SEO specialista (Senior/Junior)
Webmaster (Senior/Junior)
Předmět Praxe a stáže patří do skupiny předmětů, kterým říkáme JobBox. Mají za cíl uplatnit vaše získané znalosti a dovednosti ze studia na KISKu v praxi a zároveň vám mají poskytnout spoustu těch nových, které vám pomohou s uplatněním po studiu, ale i během studia na KISKu.
 
Pokud na JobBoxu nemůžete najít nabídku, která by se Vám zamlouvala, neházejte flintu do žita! Najděte si svou vlastní praxi a konzultujte ji s garantem. Nabídky na Jobboxu budou průběžně přibývat, a pokud nám dáte tip na instituci, ve které byste rádi praxi vykonávali, klidně nám ho pošlete. Podmínkou je, aby praxe měla vztah k našemu oboru.

Co je cílem praxí a stáží na KISKu?

 • Vyzkoušet si to, co se na KISKu učíte, v reálném prostředí. Aplikovat dosavadní znalosti a dovednosti a zároveň získat nové.
 • Získat praxi v rámci svého zaměření - knihovnictví a informační věda na bakalářském stupni, specializační zaměření na magisterském stupni (Technologie ve vzdělávání, Informační a datový management a Design informačních služeb).
 • V dané instituci získáte inspiraci pro téma své diplomové práce.
 • Získáte vhled do procesů instituce.
 • Získáte pracovní návyky.
 • S institucí budete spolupracovat do té míry, že s Vámi navážou spolupráci i po ukončení praxí a stáží, popř. získáte takové zkušenosti, které Vám usnadní pracovní místo snáze najít.
 • Získáte cenné kontakty se zaměstnavateli a odborníky z praxe.
 • Získáte mentoring a kariérní poradenství od garanta praxe.

Osnova:

 • náplň předmětu se odvíjí od typu instituce a počtu hodin, které připadají na praxi/stáž

Rozsah:

Počet kreditů je vypočítán následovně:

 • 40 hodin = 3 kredity
 • 70 hodin = 4 kredity
 • 100 hodin = 5 kreditů

Důležité! Počet kreditů si sami nastavíte v ISu podle toho, na kolika hodinách jste se s institucí poskytující praxi/stáž dohodli. Přednostně je nastaven počet kreditů na 0, změňte proto na 3, 4 nebo 5 kreditů.  Změnu lze provést až v období zápisu a v období změn zápisu.  V období registrace ještě nastavovat kredity nelze. Jak nastavit kredity?

Role mentora a garanta praxí:

Mentor praxe = zástupce instituce, který je zodpovědný za průběh praxe studenta. Měl by být studentovi k dispozici po celou dobu praxe, přidělovat mu práci a provádět její kontrolu. Na závěr vypracovává písemné hodnocení praxe. 
Garant praxí = zástupce KISKu, který zodpovídá za odbornou náplň praxe. Po dobu praxe je studentovi k dispozici. Student se na něj obrací v případě problémů v průběhu praxe, případně pokud potřebuje jakoukoliv odbornou radu v souvislosti s praxí. Garantem praxí za KISK je Martin Krčál. Pokud s ním chcete konzultovat praxi, domluvte si schůzku e-mailem nebo využijte konzultačních hodin v průběhu semestru každý pátek od 9:00-9:45.

Výukové metody:

 • odborný mentoring ze strany KISK a instituce, ve které je praxe/stáž vykonávána
 • aplikace znalostí získaných při studiu

Metody hodnocení:

 • student během praxe/stáže získává pravidelnou zpětnou vazbu od svého mentora, případně od garanta praxí
 • po ukončení praxe/stáže je výkon studenta hodnocen mentory písemnou formou
 • za splnění předepsaných požadavků student získává zápočet

Průběh praxe

 1. Z naší nabídky si vyberte praxi, která vás zaujala a kontaktujte mentora praxe z instituce s tím, zda je ještě volná. Můžete si také domluvit vlastní praxi, kterou vám musíme schválit (v instituci se domluvte na podrobnostech a poté kontaktujte garanta praxí pro schválení). Praxe nemůže probíhat v zahraničí, není placená a neměla by probíhat na vašem pracovišti, kde máte zaměstnanecký poměr. Jakmile se domluvíte s garantem v instituci, pokračujte bodem 2.
 2. Zaregistrujte si předmět v ISu a nastavte si u něj kredity podle hodinové dotace praxe (viz Rozsah). Kredity se nastavují u registrace předmětů. Je nutné je nastavit ještě před uzavřením registrace předmětů. Později se musí žádat o výjimku na studijním oddělení a není zaručeno, že Vám bude vyhověno. Pokud nedojde k přímé registraci předmětu, zažádejte o výjimku.
 3. Na http://jobbox.knihovna.cz/registrace vyplňte formulář, ve kterém nám napíšete, jakou praxi jste si vybrali. Zadejte také vaše vstupní očekávání a pokuste se zdůvodnit výber instituce. Tyto položky budou sloužit k vyhodnocení praxe po jejím skončení.
 4. Před zahájením praxe je nutné podepsat smlouvu. Preferujeme smlouvu přímo s institucí. Pokud ji instituce nevyžaduje, uzavře se smlouva pouze mezi FF MU a studentem. Obě smlouvy jsou dostupné v sekci "Dokumenty ke stažení". Je nutné, aby byla smlouva vyplněná před nástupem studenta na praxi! Pokud nastupujete na praxi do Ústřední knihovny FF MU, do Knihovny Na Křižovatce nebo do Ústřední knihovny Mendelovy univerzity, není žádná smlouva potřeba. Vždy je ale potřeba nechat si potvrdit Protokol o přijetí na praxi a to ještě před zahájením praxe.
 5. Smlouvu vytiskněte ve třech exemplářích, zkontrolujte, zda jsou všechny údaje správné - Vaše podpisy, jméno garanta z KISKu, podpisy garanta z dané instituce apod., vyplňte, nechejte potvrdit institucí a přineste na KISK. My zajistíme podpis pana děkana a jeden exemplář vám vrátíme pro instituci. Knihovny obvykle smlouvy nepožadují, v tom případě vytiskněte smlouvu o realizaci praxe se studentem opět ve třech exemplářích a postupujte stejně jako u smlouvy s institucí.
 6. Nastupte na praxi a plňte úkoly zadávané mentorem. Mentor je osoba, která se vám po celou dobu prexe věnuje.
 7. V průběhu semestru máte možnost kdykoliv kontaktovat garanta praxe a probrat s ním vše, co se týká účasti na praxích – problémy, nespokojenost s praxí nebo s mentorem, doplnění znalostí, další postup apod. Konzultovat lze elektronicky nebo si lze přes e-mail domluvit osobní schůzku. V případě problémů nebo nespokojenosti s praxí se ozvěte co nejdříve. Po skončení praxe již nemůžeme sjednat nápravu. V některých případech lze na žádost studenta i změnit instituci.
 8. V průběhu praxe se můžete s ostatními podělit o vaše radosti i starosti. Připravili jsme pro vás formulář Střípky z praxe, kde můžete své zkušenosti sdílet s garantem i ostatními studenty. Cílem je, aby z těchto vašich zkušeností postupně vzniklo hodnocení istitucí.
 9. Po skončení praxe si nechte potvrdit formulář o absolvování praxe mentorem a vyplníte evaluační formulář praxe. Oba dokumenty odevzdáte podepsané garantovi praxe.
 10. Abychom Vám mohli praxi zapsat, je tedy nutné: zaregistrovat si praxi na JobBooku, odevzdat vyplněné smlouvy, absolvovat smluvenou praxi, odevzdat potvrzení o absolvování praxe/stáže podepsané mentorem a vyplnit evaluační formulář.
   
  Nezapomeňte: Po celou dobu praxe jsme vám k dispozici. Pokud budete mít jakýkoli problém, neváhejte kontaktovat garanta praxí. Platí to zejména v případech, kdy zjistíte, že praxe nesplňuje vaše očekávání, změnila se náplň nebo se vám mentor dostatečně nevěnuje. Vždy je možné domluvit schůzku s garantem, vyjasnit si situaci a sjednat nápravu nebo praxi zrušit a domluvit operativně jinou.
 

Dokumenty ke stažení

 • Smlouva o spolupráci při realizaci odborných stáží studentů pro knihovny a instituce - pokud ji instituce vyžaduje, vytiskněte ve třech exemplářích, vyplňte, nechejte potvrdit institucí a přineste na KISK, my zajistíme podpis pana děkana a dva exempláře Vám vrátíme (jednu pro Vás a druhou pro instituci), smlouvu je nutno uzavřít před začátkem praxe
 • Smlouva o realizaci praxe uzavíranou se studentem - vyplňujte pouze v případě, že instituce nepožaduje smlouvu o spolupráci, vytiskněte ve třech exemplářích, vyplňte a přineste na KISK, my zajistíme podpis pana děkana a jeden exemplář Vám vrátíme, smlouvu je nutno uzavřít před začátkem praxe, smlouvu je nutno uzavřít před začátkem praxe, přílohy není nutné tisknout
 • Protokol o přijetí na odbornou praxi/stáž - společně se smlouvou vyplňte tento protokol a nechejte jej potvrdit mentora, protokol musí být podepsaný před nástupem na praxi
 • Potvrzení o absolvování praxe nebo stáže - po skončení praxe si nechejte potvrdit a odevzdejte na KISK

Všechny dokumenty odevzdávejte na KISK do rukou Tomáše Marka (garantovi praxí), případně je nechejte na jeho jméno na sekretariátu KISKu.

Kontakt na garanta praxe KISK:

Tomáš Marek
e-mail: marek@kisk.cz
telefon: +420 725 594 879

zpět na předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.