logo Jobox
nabídka předmětů s praktickým dopadem pro studenty KISK FF MU Brno

Úvod / Bakaláři / Praxe a stáže

Praxe a stáže (VIKBB34)

Aktuální nabídka - jaro 2018

Knihovny

Knihovna Na Křižovatce
Moravská zemská knihovna v Brně
Univerzita Tomáše Bati, Ústřední knihovna
Ústav pro českou literaturu - katalogizace v Alephu
MZK - stáž v oddělení digitalizace
Městské muzeum Bechyně - katalogizace
Knihovna Třinec
Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU – referenční knihovník/knihovnice
Ústřední knihovna Přírodovědecké fakulty MU – redesign webových stránek
Národní knihovna ČR - stáže v Oddělení archivace webu (Webarchiv)
Knihovna Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TIŠNOV
Knihovna Národního archivu
Práce ve školní knihovně na Biskupském gymnáziu Brno
Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace

Jiné instituce

Online vzdělávání ve společnosti DIGISKILLS.CZ: microlearning - obsah, témata, konzultace, testování, designování apod.
Zašívárna - stáž jako vyšitá
Cosmotron - placená stáž s možností ubytování
Frank Bold Students: stážisti vítáni!
Specialista na komunikaci a vzdělávání
Online marketing & SEO specialista (Senior/Junior)
Webmaster (Senior/Junior)
Předmět Praxe a stáže patří do skupiny předmětů, kterým říkáme JobBox. Mají za cíl uplatnit vaše získané znalosti a dovednosti ze studia na KISKu v praxi a zároveň vám mají poskytnout spoustu těch nových, které vám pomohou s uplatněním po studiu, ale i během studia na KISKu.
 
Pokud na JobBoxu nemůžete najít nabídku, která by se Vám zamlouvala, neházejte flintu do žita! Najděte si svou vlastní praxi a konzultujte ji s garantem. Nabídky na Jobboxu budou průběžně přibývat, a pokud nám dáte tip na instituci, ve které byste rádi praxi vykonávali, klidně nám ho pošlete. Podmínkou je, aby praxe měla vztah k našemu oboru.

Co je cílem praxí a stáží na KISKu?

Osnova:

Rozsah:

Počet kreditů je vypočítán následovně:

Důležité! Počet kreditů si sami nastavíte v ISu podle toho, na kolika hodinách jste se s institucí poskytující praxi/stáž dohodli. Přednostně je nastaven počet kreditů na 0, změňte proto na 3, 4 nebo 5 kreditů. Změnu lze provést až v období zápisu a v období změn zápisu.  V období registrace ještě nastavovat kredity nelze. Jak nastavit kredity?

Role mentora a garanta praxí:

Mentor praxe = zástupce instituce, který je zodpovědný za průběh praxe studenta. Měl by být studentovi k dispozici po celou dobu praxe, přidělovat mu práci a provádět její kontrolu. Na závěr vypracovává písemné hodnocení praxe. 
Garant praxí = zástupce KISKu, který zodpovídá za odbornou náplň praxe. Po dobu praxe je studentovi k dispozici. Student se na něj obrací v případě problémů v průběhu praxe, případně pokud potřebuje jakoukoliv odbornou radu v souvislosti s praxí. Garantem praxí za KISK je Martin Krčál. Pokud s ním chcete konzultovat praxi, domluvte si schůzku e-mailem nebo využijte konzultačních hodin v průběhu semestru každý pátek od 9:00-9:45.

Výukové metody:

Metody hodnocení:

Průběh praxe

 1. Z naší nabídky si vyberte praxi, která vás zaujala a kontaktujte mentora praxe z instituce s tím, zda je ještě volná. Můžete si také domluvit vlastní praxi, kterou vám musíme schválit (v instituci se domluvte na podrobnostech a poté kontaktujte garanta praxí pro schválení). Praxe nemůže probíhat v zahraničí, není placená a neměla by probíhat na vašem pracovišti, kde máte zaměstnanecký poměr. Jakmile se domluvíte s garantem v instituci, pokračujte bodem 2.
 2. Zaregistrujte si předmět v ISu a nastavte si u něj kredity podle hodinové dotace praxe (viz Rozsah). Kredity se nastavují u zápisu předmětů. Je nutné je nastavit ještě před uzavřením změn v zápisu předmětů. Později se musí žádat o výjimku na studijním oddělení a není zaručeno, že Vám bude vyhověno. Pokud nedojde k přímé registraci předmětu, zažádejte o výjimku.
 3. Na http://jobbox.knihovna.cz/registrace vyplňte formulář, ve kterém nám napíšete, jakou praxi jste si vybrali. Zadejte také vaše vstupní očekávání a pokuste se zdůvodnit výběr instituce. Tyto položky budou sloužit k vyhodnocení praxe po jejím skončení.
 4. Před zahájením praxe je nutné podepsat smlouvu. Preferujeme smlouvu přímo s institucí. Pokud ji instituce nevyžaduje, uzavře se smlouva pouze mezi FF MU a studentem. Obě smlouvy jsou dostupné v sekci „Dokumenty ke stažení“. Je nutné, aby byla smlouva vyplněná před nástupem studenta na praxi! Pokud nastupujete na praxi do Ústřední knihovny FF MU, do Knihovny Na Křižovatce nebo do Ústřední knihovny Mendelovy univerzity, není žádná smlouva potřeba. Vždy je ale potřeba nechat si potvrdit Protokol o přijetí na praxi a to ještě před zahájením praxe.
 5. Smlouvu vytiskněte ve třech exemplářích, zkontrolujte, zda jsou všechny údaje správné - Vaše podpisy, jméno garanta z KISKu, podpisy garanta z dané instituce apod., vyplňte, nechejte potvrdit institucí a přineste na KISK. My zajistíme podpis pana děkana a jeden exemplář vám vrátíme pro instituci. Knihovny obvykle smlouvy nepožadují, v tom případě vytiskněte smlouvu o realizaci praxe se studentem opět ve třech exemplářích a postupujte stejně jako u smlouvy s institucí.
 6. Nastupte na praxi a plňte úkoly zadávané mentorem. Mentor je osoba, která se vám po celou dobu praxe věnuje.
 7. V průběhu semestru máte možnost kdykoliv kontaktovat garanta praxe a probrat s ním vše, co se týká účasti na praxích – problémy, nespokojenost s praxí nebo s mentorem, doplnění znalostí, další postup apod. Konzultovat lze elektronicky nebo si lze přes e-mail domluvit osobní schůzku. V případě problémů nebo nespokojenosti s praxí se ozvěte co nejdříve. Po skončení praxe již nemůžeme sjednat nápravu. V některých případech lze na žádost studenta i změnit instituci.
 8. V průběhu praxe se můžete s ostatními podělit o vaše radosti i starosti. Připravili jsme pro vás formulář Střípky z praxe, kde můžete své zkušenosti sdílet s garantem i ostatními studenty. Cílem je, aby z těchto vašich zkušeností postupně vzniklo hodnocení institucí.
 9. Po skončení praxe si nechte potvrdit formulář o absolvování praxe mentorem a vyplníte evaluační formulář praxe. Oba dokumenty odevzdáte podepsané garantovi praxe.
 10. Abychom Vám mohli praxi zapsat, je tedy nutné: zaregistrovat si praxi na JobBooku, odevzdat vyplněné smlouvy, absolvovat smluvenou praxi, odevzdat potvrzení o absolvování praxe/stáže podepsané mentorem a vyplnit evaluační formulář.
   
  Nezapomeňte: Po celou dobu praxe jsme vám k dispozici. Pokud budete mít jakýkoli problém, neváhejte kontaktovat garanta praxí. Platí to zejména v případech, kdy zjistíte, že praxe nesplňuje vaše očekávání, změnila se náplň nebo se vám mentor dostatečně nevěnuje. Vždy je možné domluvit schůzku s garantem, vyjasnit si situaci a sjednat nápravu nebo praxi zrušit a domluvit operativně jinou.
 

Dokumenty ke stažení

Všechny dokumenty odevzdávejte na KISK do rukou Tomáše Marka (garantovi praxí), případně je nechejte na jeho jméno na sekretariátu KISKu.

Kontakt na garanta praxe KISK:

Tomáš Marek
e-mail: marek@kisk.cz
telefon: +420 725 594 879

zpět na předměty

opvk
Projekt vznikl pod záštitou Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně.
Registrační číslo projektu ERNIE je CZ.1.07/2.4.00/31.0014.